SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
okt 16

Assessment en diversiteit

Dat er verschillen tussen mensen is duidelijk. Niet alleen man-vrouw verschillen, ook diversiteit in achtergronden en culturen spelen steeds meer een rol.

RAAQ ontwikkelde samen met Organisatieadviesbureau Van de Bunt, specialist op het vlak van diversiteit,  assessmentonderdelen om hier meer zicht en vat op te krijgen.

De mate waarin leidinggevenden over de kwaliteiten beschikken om aan diversiteit op de werkvloer leiding te geven, is van doorslaggevend belang bij het tot stand brengen van een positief interactieproces in een divers samengesteld team. Voor leidinggevenden betekent dit:

  • Bewust te zijn van eigen normen en waarden
  • Een positieve, onderzoekende grondhouding jegens diversiteit te hebben en niet in uitersten denken
  • Anderen tactvol kunnen bevragen over religieuze of culturele aspecten
  • Duidelijk  te zijn over eigen opvattingen ten aanzien van diversiteit en daarnaar handelen
  • Het vermogen te hebben eigen opvattingen te onderzoeken & bij te stellen
  • Dit proces ook bij anderen te stimuleren.

En dat vraagt moed, durf, sociabiliteit, flexibiliteit, visie op diversiteit, sensitiviteit.

Zeker nu de afgelopen jaren het aantal hoogopgeleide (HBO+) medewerkers van niet-Nederlandse oorsprong nog verder is gestegen, dringt bij onze opdrachtgevers steeds vaker de vraag op hoe zij in de beoordeling van (nieuwe) medewerkers hier objectief rekening mee kunnen houden. Want hoe uiten deze aspecten zich in een dergelijk complexe context. Hoe kunnen organisaties er zeker van zijn dat in een assessment deze vraag goed beoordeeld wordt?

Samen met Van de Bunt organisatieadviseurs ontwikkelde RAAQ meerdere specifieke simulaties die in een assessment ter aanvulling gebruikt kunnen worden om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven.

Simulaties die zich laten kenmerken door praktijkproblemen, zoals bijv. interculturele conflicten op de werkvloer.

Van de Bunt beschikt over een ruime ervaring op het gebied van diversiteit in de breedste zin. Haar diversiteitsbenadering wordt gekenmerkt door een vorm van diversiteit niet belangrijker te achten dan een andere vorm, stigmatisering van bepaalde groepen te voorkomen en het hanteren van verschillen centraal te stellen in plaats van een oordeel te vellen over hoe het anders kan zijn.

De assessmentbenadering van RAAQ biedt ruimte om diepgaand in te zoomen op gedrag, persoonlijkheid en de waarden en normen die er onder liggen.  Haar specifieke aanpak kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, diepgang en oog voor de persoon. Juist door die combinatie, de ruimte voor reflectie tijdens de beoordeling, maakt dat ook inzicht verkregen wordt in het reflectief vermogen wat nodig is om bijvoorbeeld ook eigen opvattingen onder de loep te nemen. Meer weten? info@raaq.nu of info@vandebunt.nl