SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Assessment

De assessmentcenters van RAAQ zijn vernieuwend, diepgaand en persoonlijk. Dit maakt de onderzoeken voor betrokkenen, hoe intensief ook, plezierig en effectief. Met achtergrond in de psychologie combineert RAAQ in haar aanpak methoden en technieken vanuit de assessement-, coaching-, training- en adviespraktijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de individuele ontwikkeling direct te versnellen (ook bij groepsassessments).

De aanpak doet een nadrukkelijk beroep op eigen verantwoordelijkheid en reflectie van de betrokkene waardoor hij/zij al tijdens het onderzoek in beweging komt en de eigen ontwikkeling versnelt. Na een assessment bij RAAQ is de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling gezet.

Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn (voor een vorm van) een assessment.

  • Selectieassessment: “Is deze kandidaat in staat de gevraagde verantwoordelijkheden te dragen en de functie naar verwachting uit te oefenen”
  • Ontwikkelassessment: “Voor een volgende functie heeft een kandidaat meer vaardigheid nodig op bepaalde vlakken (bijv. meer strategisch leidinggeven). Hoe kan hij/zij zich gericht ontwikkelen en wat heeft hij/zij daarbij nodig?”
  • Nulmeting: “Onze organisatie gaat veranderen, wij vragen nieuwe/andere dingen van onze medewerkers. Wat hebben zij nodig aan begeleiding om deze verandering goed vorm te geven. Waar staan ze nu? En op welke vlakken zou ontwikkeling effectief zijn. De resultaten dienen direct als basis voor het inrichten van een ontwikkelprogramma”.
  • Thema-assessments: voor specifieke vragen ontwikkelen wij een passend programma. Denk aan leidinggeven in verwaarloosde organisaties, leidinggeven in een “Het Nieuwe Werken’context, leidinggeven aan diversiteit.
  • Competentiescan bij organisatieverandering: “Hoe verhoudt een ieder zich ten opzichte van belangrijke (‘nieuwe’) competenties en wat kan een ieder zelf doen om zich op die competenties te ontwikkelen (en waar dient de organisatie rekening mee te houden).”
  • Matchingsonderzoek: “Past persoon qua persoonlijkheid en drijfveren in de beoogde cultuur?”
  • Profielscan: “Wij geloven wel dat deze persoon het kan, maar in onze werkomgeving zijn bepaalde eigenschappen van belang (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, proactiviteit). Wij willen graag meer weten over zijn/haar persoonlijkheid om een inschatting te kunnen maken ten opzichte van kritische succes- en faalfactoren.

Een complexe vraag die hier niet onder te vatten is? Wij gaan graag in overleg om een passende aanpak te bedenken.

Wil jij je voorbereiden op een assessment bij RAAQ?
Traject: Spannend, leuk, boeiend, vermoeiend, ingewikkeld (online-testen) - Assessor: Vriendelijk, duidelijk, strakke planning, goede feedback. - Bereikte resultaat: Super!- Assessmentkandidaat
Kundig, efficiënt, meedenkend, adviseur als zeer plezierig meedenkend met onze organisatie en specifiek op de persoon. Kandidaat en opdrachtgever allebei zeer enthousiast met het resultaat en de uitkomsten, geeft houvast naar het vervolg traject- Yvette IJsbrandy (D&B)
Professioneel, kundig, leerzaam, interessant- Assessmentkandidaat
In mijn opdracht bij Boekel De Nerée heb ik samengewerkt met Raaq. Wij hebben de samenwerking met bureau RAAQ als zeer positief ervaren. RAAQ stelde zich heel professioneel op, met kennis van zaken en mensen, begrip voor de verandering waar medewerkers voor stonden en de emoties die dit met zich meebracht. RAAQ dacht met ons mee over de inhoud van de workshops en competentieanalyse, waardoor deze naadloos aansloten op onze behoefte aan inzicht en de behoefte van medewerkers aan ondersteuning in het sollicitatieproces. De medewerkers vonden deze ondersteuning intensief maar vooral zeer leerzaam en prettig, mede door de veilige omgeving die RAAQ hierbij bood. Wij kunnen RAAQ van harte aanbevelen als partner in een dergelijk herstructureringstraject.- Cynthia Binnekade (HR – Boekel de Nerée)
RAAQ heeft ons geholpen het selectieproces verder te professionaliseren. In plaats van alleen persoonlijke gesprekken hebben wij gebruik gemaakt van het assessment dat RAAQ voor ons heeft opgezet. Een praktisch en zeer nuttig assessment dat ons in staat stelt kritischer te kijken naar sollicitanten. Het heeft ons geholpen een goede keuze te maken voor het vervullen van een aantal key-vacatures, een keuze waar wij achter staan- iBanx HSE