SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Authenticiteit
dec 07

Authenticiteit

Wat te doen wanneer je gevraagd wordt om in 3 uur iets te vertellen over authenticiteit?

Authenticiteit: een hip begrip, een mode-woord, een selectie-criterium, een woord dat in velerlei context wordt gehanteerd. Maar, dieper nadenkend, wat is het eigenlijk? En, misschien wel relevanter, wat kun je er mee of wat brengt het je? Hoe kom je erachter of iemand authentiek is of wat iemand authentiek maakt? Hoe authentiek ben jezelf? Kortom, uitdaging genoeg om ons er eens goed in te verdiepen.

Authenticiteit is een begrip met vele betekenissen. Want wist u dat het behalve de echtheid van iets (bijvoorbeeld een kunstvoorwerp) ook de toonladder van het klokkenspel in de kerk authentiek genoemd wordt? Leuk om te weten, maar voor ons relevanter dat ‘authentiek’ de typering van iemands persoonlijkheid of karakter is.

Authenticiteit is tegenwoordig ook een begrip dat zoveel gebruikt wordt dat we er eigenlijk ook genoeg van krijgen. Is Geert Wilders authentiek? Of juist Emile Roemer? Of allebei? En wat maakt hen dan authentiek, eigen, echt?

Authentieke mensen geloven in wat ze zeggen, acteren vanuit hun gevoel, hebben een stevige ruggengraat, zijn moedig en zorgen goed voor zichzelf. Zij zorgen dat ze de juiste mensen om zich heen hebben en bieden deze mensen de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen, te groeien. Dat alles bij elkaar zorgt voor hun eigen groei en ontwikkeling én maakt dat zij en anderen (nog meer) in hetgeen ze verkondigen, geloven. En dat maakt ze geloofwaardig. En betrouwbaar. Het volgen waard.

Terug naar de vraag of je in een workshop van slechts drie uur iets kan leren over authenticiteit. Ja, is het antwoord. Mensen die authentiek zijn hebben een behoorlijke mate van autonomie nodig; ze hebben een bepaalde bewegingsvrijheid nodig om de dingen te doen zoals zij zelf vinden dat het goed is. Zij zijn gericht op ‘zelf-actualisatie’ (weet je nog, het hoogste niveau van Maslow?); door de dingen te doen waar je zelf achter staat, groei je, ontwikkel je je, leef en werk je in een flow. Authentieke mensen staan ‘dicht bij zichzelf’. Maar, hoe sta je dicht bij jezelf? Wanneer je de dingen doet die jij belangrijk vindt of nodig acht en niet omdat ‘men’ vindt dat je dat moet doen of waarvan je dénkt dat anderen het van je verwachten. Daarmee ben je overtuigend, verrassend, inspirerend. Door  te beginnen bij waar je vandaan komt, wat je belangrijk vindt en hoe je dat uitdraagt.

De ijsberg van McClelland laat dat duidelijk zien. Het topje van de ijsberg is het zichtbare gedrag. Maar dat gedrag wordt bepaald door wat zich onder de waterlinie bevindt: onze normen, waarden, motieven, levenservaring, (serious) life-events. Het begint dus met onderzoek naar welke normen en waarden aan jouw gedrag ten grondslag liggen. Hoe ben je opgegroeid, in welke cultuur, tegen welke achtgrond, klasse of in welk milieu? Wat waren belangrijke ‘afspraken’ toen je jong was? Wat was ‘done’ en wat was ‘not done’? Deze normen, of leef-afspraken, geven vorm aan de onderliggende waarden. Waarden als eerlijkheid, openheid, leren, respect, liefde, financiële zekerheid, dankbaarheid, discipline, compassie, flexibiliteit etc. Wanneer je je bewust bent van de waarden die jij belangrijk vindt, is dat een goede leidraad om je koers op uit te zetten!

Om je authenticiteit te ontwikkelen sta je te allen tijde open voor feedback van anderen. Je bent erop gericht te leren hoe anderen jou ervaren, welk effect jouw gedrag op anderen heeft.

Lao Tszu, een Chinese Taoist, zei het zo: “knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightment’. Je reflecteert actief op eigen gevoelens, gedrag en functioneren, ook in interactie met anderen.  En je durft jezelf kritische vragen te stellen.

Concluderend: in een drie uur durende workshop is een eerste stap gezet in het bewust worden van het ‘onder-water-deel’ van de ijsberg, is er een begin gemaakt voor verder onderzoek, zijn handvatten geboden voor ontwikkeling.  De deelnemers hebben zichzelf, maar ook elkaar beter leren kennen. Waarde(n)vol en voor een enkeling confronterend. Een stap is gezet in een ‘levenslang’ proces op zoek naar de eigen authenticiteit. Deelnemers vonden de workshop raaq!