SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
mrt 08

Beweging stimuleren bij medewerkers in de jeugdzorg

De jeugdzorg verandert rap en vraagt veel de jeugdzorgmedewerker. Door de transitie worden aan de medewerkers deels andere eisen gesteld dan voorheen. Ondernemerschap, klantgerichtheid, coachen en flexibel gedrag zijn veel belangrijker geworden. Niet voor iedereen zijn deze veranderingen makkelijk of goed te overzien. Wat kun medewerkers zelf doen om deze veranderingen de baas te blijven? Hoe blijf je zelf aan het roer van je eigen welbevinden? Wat heb je als medewerker nodig om deze competenties vorm te geven? Hoe pak je als medewerker eigen verantwoordelijkheid, dus eigenaarschap en persoonlijk leiderschap, aan om jezelf op genoemde competenties te ontwikkelen?

Gelukkig kan je als organisatie veel doen om je medewerkers te ondersteunen bij dergelijke vragen. Het MOC ‘t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt met al bijna 70 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen en begeleiding van ouders. Het Kabouterhuis is zich bewust van wat de ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen van medewerkers en is erop gericht hen te ondersteunen. Het doel is de medewerkers te helpen zich te ontwikkelen naar de jeugdzorgmedewerker van nu én in de toekomst. Want, flexibele medewerkers zijn ook duurzamer inzetbaar!

Het Kabouterhuis heeft Raaq gevraagd een zogenaamde ‘competentiescan’ uit te voeren. Deze competentiescan stimuleert zelfreflectie, bewustzijn en eigenaarschap. Medewerkers mochten vrijwillig onderzoeken hoe zij staan ten opzichte van de eerder genoemde competenties (coachen, flexibel gedrag, klantgericht en ondernemerschap). Zij kregen de gelegenheid zichzelf onder de loep te nemen en met behulp van RAAQ inzicht te krijgen in kwaliteiten, voorkeuren en zichzelf kritische vragen te stellen.

 • Hoe zit jij zelf in elkaar?
 • Wat zijn jouw voorkeursstijlen en hoe verhouden deze zich tot wat van jou in jouw rol wordt gevraagd?
 • Hoe gedraag je je kijkend naar deze competenties?
 • Passen jouw competenties nog bij de nieuwe manier van werken?
 • Waar zie jij aanknopingspunten zelf persoonlijk leiderschap te tonen en hier aan te werken?
 • Wat vind jij lastig binnen deze competenties?
 • Waar zitten jouw valkuilen?
 • Waar kan jij alert op zijn als je deze competenties meer wilt benutten/ontwikkelen.

Resultaat van een online vragenlijst, en competentiegericht interview en reflectievragen is voor elke deelnemer:

 • Inzicht en bewustzijn met betrekking tot eigen voorkeursstijlen en valkuilen
 • Inzicht in competenties en wat dat betekent voor eigen rol, positie
 • Bewuste persoonlijke reflecties op eigen rol en competenties
 • Inzicht in mogelijkheden zich met oog op deze competenties te ontwikkelen

Het Kabouterhuis heeft nu alles in huis om ontwikkelactiviteiten aan te bieden die aansluiten bij de behoeftes van de medewerkers. En wat een energie levert dit op! Wij zijn onder de indruk. Gepassioneerde medewerkers, mooie gesprekken, maar ook confronterende gesprekken. De basis is gelegd om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te stimuleren!