Blog

okt 27

“Zelfevalueren”niet alleen meer omdat het moet

Dat voor effectief toezicht houden en daadkrachtig besturen een jaarlijkse (gestructureerde) zelfevaluatie van grote toegevoegde waarde is, is geen nieuws meer. Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen moeten, maar vooral ook wíllen steeds meer het eigen functioneren onder de loep nemen. Men ervaart dat een goede evaluatie bijdraagt aan verbetering van…
okt 26

Zet starters, trainees en advocaten, in hun kracht!

Stimuleer bevlogenheid en voorkom stress en burnout klachten bij medewerkers in de bloei van hun loopbaan. RAAQ ontwikkelde voor hen een 'snelkookpan' op het vlak van persoonlijke effectiviteit, authenticiteit, communicatie & beïnvloeding/adviesvaardigheden en het vergroten van inzicht in eigen rol/positie in de organisatie. In 4 maanden begeleiden wij medewerkers tijdens korte…
okt 26

Coaching: De RAAQ aanpak

Er bestaan vele wetenschappelijke theorieën over effectief coachen. Naast jarenlange ervaring en vanuit de psychologie opleidingen gevolgd te hebben op dit vlak, laten wij ons regelmatig inspireren vanuit vele van deze onderzoeken. Uit onze praktijk, nadrukkelijk geen wetenschappelijk onderzoek, blijken de volgende onderdelen/thema's kern van een rake aanpak daar waar…
jul 27

Dynamische Besluitvorming

Een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie Dynamische Oordeelsvorming – Martin van den Broek et al. Zoals met veel modellen blijkt, ligt de waarde in de eenvoud en blijft het in zijn kracht, ongeacht de veranderende context. Zo ook dit model. Lex Bos is al in 1967 begonnen om…
jul 19

Simpel werkt het best

Oplossingsgerichte coaching van Louis Cauffman: simpel werkt het best. Een aanrader voor elke leidinggevende Een mooie treffende en uiterst praktisch toepasbare handleiding van de oplossingsgerichte benadering voor iedereen die mensen leidt en begeleidt. Tevens een prachtige doorkijk naar hoe oplossingsgerichte coaching voor managers en leidinggevenden in de dagelijks praktijk kan…
jan 16

Waarde toevoegen bij selectie

Uit het onderzoek van Margriet Sitskoorn (https://fd.nl/morgen/1181696/geen-talent-is-geen-excuus), blijkt maar weer dat je je brein kan trainen en zelfs kan veranderen. Geen talent is geen excuus, maar talent is ook geen garantie voor succes. Degenen die het ver schoppen, zijn diegenen die daar hard voor werken. En hierbij spelen aspecten als motivatie, ambitie, doorzettingsvermogen en drijfveren…
dec 16

Wendbaarheid

Veranderkracht, veranderbereidheid, wendbaar zijn, agile werken, scrummen, squads en tribes, zelfsturende multidisciplinaire teams et cetera. Mooie woorden, maar is het ‘nieuw’? Wellicht zijn het nieuwe woorden voor wat we al jaren weten: Wat maakt je pro-actief en wat heb je nodig om pro-actief te kunnen zijn? Ken jezelf, waar ben…
okt 25

E coaching: het nieuwe coachen! Wat typeert het?

De huidige tijd waarin digitalisering en internetgebruik orde van de dag is, vraagt ook om het effectiever en efficiënter inzetten begeleidingstrajecten. We zien dan ook dat e-coaching steeds vaker wordt ingezet in organisaties bij coaching in het kader van ontwikkeltrajecten, leiderschapsontwikkeling of traineebegeleiding.  Het biedt voordelen in tijd en geld…
okt 21
mei 10

Waarom is talentmanagement toch zo moeilijk?

Het is niets nieuws meer dat de omgeving continu verandert en veel van medewerkers vraagt. Hetzelfde geldt voor de strijd om hoog gekwalificeerd personeel. Uit onderzoek blijkt al tijden dat hoog gekwalificeerd personeel lastig te vinden is en zeker net zo lastig is te behouden. Ook zijn de blijkt dat…