Blog

mei 09

Werken aan passie en zinvolheid

Het kost organisaties behoorlijk veel geld wanneer medewerkers/managers met al hun kennis en ervaring vertrekken. In een markt waar de strijd om talent is losgebarsten, blijkt het werken aan betrokkenheid en loyaliteit een belangrijk speerpunt van HR geworden. Succes hangt af van het aan boord houden van talent en zorgen…
mrt 08

Beweging stimuleren bij medewerkers in de jeugdzorg

De jeugdzorg verandert rap en vraagt veel de jeugdzorgmedewerker. Door de transitie worden aan de medewerkers deels andere eisen gesteld dan voorheen. Ondernemerschap, klantgerichtheid, coachen en flexibel gedrag zijn veel belangrijker geworden. Niet voor iedereen zijn deze veranderingen makkelijk of goed te overzien. Wat kun medewerkers zelf doen om deze…
okt 22

Waar staat onze organisatie in de veranderende context? Wat hebben wij nodig?

De vraag die ons met toenemende regelmaat wordt gesteld, is: Waar staat onze organisatie in de veranderende context? Wat hebben de medewerkers én leidinggevenden nodig om de voorgestelde verandering te realiseren of om zich staande te houden in die veranderende context? Om medewerkers voldoende toe te rusten aan veranderende organisatie-…
jun 02

Wanneer ben je goed in je vak?

Er zijn veel kleine en grotere aanbieders op het vlak van assessment. Regelmatig leren wij weer nieuwe, kleine ondernemers kennen die zich in dit werkveld begeven. Zoals het met veel functies, beroepen en vakbeoefenaars gaat, hoef je je in dit vlak niet speciaal te scholen of te diplomeren om een…
dec 19

Effectief selecteren

Een tegenvallende economie laat direct zijn sporen na op de arbeidsmarkt. Voor sollicitanten is het lastiger een baan te vinden nu werkgevers minder ruimte hebben mensen vast aan te stellen. Voor de werkgever geldt, is er wél ruimte voor aanname van nieuw personeel: hoe selecteren we nu zo effectief mogelijk?…
dec 19

Herstructureren secretariaat binnen advocatuur

Alle ontwikkelingen in de markt maken dat binnen organisaties veel aandacht wordt besteed aan professionals. Maar wat betekent het als een deel van de organisatie stappen zet en een ander deel, onbedoeld, blijft hangen in een oud patroon? Daarom verdient het aanhaken van ondersteunende diensten even zoveel aandacht.. Binnen de…
aug 22

Professionaliseren van het secretariaat

Waarom een secretariaat professionaliseren en waarom nu? Zoals binnen veel organisaties merkbaar is, stelt de veranderende markt ook andere eisen aan de ondersteunende diensten zoals een secretariaat. Het werk moet sneller, scherper, alerter en meer gericht op kansen en leads vanuit de markt, professioneler dus. Dat vraagt ook om andere en…
nov 05

Leidinggevenden en medewerkers HNW-proof?

Hoe schat je nu in of iemand geschikt is om leiding te geven in de nieuwe werkorganisatie, of om daarin optimaal te functioneren? Hoe weet je of iemand het in zich heeft om benodigde gedragsverandering en ontwikkeling te ondergaan en aan te moedigen bij anderen?  Door middel van een HNW-assessment! …
okt 16

Assessment en diversiteit

Dat er verschillen tussen mensen is duidelijk. Niet alleen man-vrouw verschillen, ook diversiteit in achtergronden en culturen spelen steeds meer een rol. RAAQ ontwikkelde samen met Organisatieadviesbureau Van de Bunt, specialist op het vlak van diversiteit,  assessmentonderdelen om hier meer zicht en vat op te krijgen. De mate waarin leidinggevenden over…
okt 09

Spelsimulatie in een selectieprocedure

Hoe maak je een selectieprocedure efficiënt en effectief wanneer je meer dan 1 persoon tegelijk voor 1 of meer functies op gesprek krijgt? Meer en meer worden wij geconfronteerd met opdrachtgevers die terugkomen op besluiten betreffende de selectieprocedure: er worden nog vaak mensen aangenomen die niet blijken te passen, verwachtingen…