SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
jul 27

Dynamische Besluitvorming

Een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie
Dynamische Oordeelsvorming – Martin van den Broek et al.

Zoals met veel modellen blijkt, ligt de waarde in de eenvoud en blijft het in zijn kracht, ongeacht de veranderende context. Zo ook dit model. Lex Bos is al in 1967 begonnen om behalve de ratio ook het gevoel te onderzoeken bij het nemen van besluiten. Het resultaat is de Lemniscaat van Dynamische Oordeelsvorming. Het model beschrijft hoe een persoon of een groep al denkend en pratend vanuit een vraag bewust komt tot een inzicht en tot een besluit. Het oordeel wordt gevormd in het heden, gevoed door zowel het proces van waarnemen-denken als willen-handelen.

De kracht zit in de combinatie met de zogenaamde Woorden-Daden-lemniscaat; een besluit tot actie is immers niet meer dan een intentie, het zijn mooie woorden. Het moet nog wel gedaan worden.

Het innerlijke proces om te komen tot een besluit of actie leidt tot gedrag dat waarneembaar is voor anderen. En dit gedrag voedt weer het innerlijke proces van waarnemen-denken dat leidt tot willen-handelen, oftewel: reflectie.

Omdat RAAQ reflectie als één van haar basis ingrediënten hanteert, sluit dit model mooi aan om zowel in individuele coaching stappen te zetten als ook groepsprocessen/vergaderingen e.d. niet alleen te duiden, maar ook een stap verder te brengen.

Het model is een ordeningskader, een hulpmiddel, om bijvoorbeeld vragen te blijven stellen naar de feiten, naar wat er in de lucht hangt en zichtbaar wil worden, naar het doel of de drijfveren, naar de concrete mogelijkheden of middelen. Met dit model is te onderzoeken waar het vast loopt.
Hoewel het een veelomvattend boek is, is het goed leesbaar en vaak zeer herkenbaar. Het is een praktijkboek en doorspekt van ervaringen, interviews en dus ook praktijkbeschrijvingen waardoor het model tot leven komt en het ook in de vakantie leesbaar (en toepasbaar!) is.

Leave a reply