SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
mei 14

Een vertrouwenspersoon aanstellen? Ja of nee?

Er zijn vele wetten die een relatie hebben met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en het voorkomen hiervan. Om te beginnen zijn werkgevers vanuit ‘goed werkgeverschap’ verplicht optimaal rekening te houden met de belangen en gevoelens van werknemers. Bovendien geldt sinds 1 juli 2016 voor alle werkgevers met meer dan 50 werknemers de verplichting een beleid integriteit te hebben met interne meldregeling. Ook de Arbowetgeving kent sinds 2007 meerdere wijzigingen waardoor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en staat preventie nog meer centraal. Hiertoe dienen werkgevers zich actief op te stellen. Niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving maar ook actief beoordelen en controleren of voorschriften worden nageleefd.

En hier zit de crux. Want ook al zijn werkgevers volgens de wetgeving niet verplicht om binnen een organisatie een vertrouwenspersoon aan te stellen, worden werkgevers door rechters wel vaak in het ongelijk gesteld als er geen vertrouwens persoon is aangesteld. Een vertrouwenspersoon helpt immers escalatie, ziekteverzuim of een formele klacht vóór te zijn en medewerkers in hun kracht te zetten. Een vertrouwenspersoon is er om medewerkers te helpen wanneer zij zich geconfronteerd voelen met zaken waar zij in vertrouwen over in gesprek willen.

Goed werkgeverschap behelst het bieden van een veilige werkplek. De wet en regelgeving verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Daarnaast is ook het beschikken over een veilige meldregeling én een plek waar medewerkers in veiligheid en vertrouwen terecht kunnen verplicht. Een externe vertrouwenspersoon biedt hiervoor een goede oplossing.

Sinds kort is Klaartje Thierry – van Berge Henegouwen ook beschikbaar als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon. Klaartje staat geregistreerd bij het LVV en is volgens de normen van het LVV gecertificeerd als Vertrouwenspersoon Integriteit en Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

Voor meer info: bel Klaartje 0636463811

 

Leave a reply