SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
jul 23

Groepsassessment

Selectiedag voor nieuwe trainees

Hoe kom je van 16 naar maximaal 7 nieuwe trainees. Uit de voorselectie lijken ze alle 16 ‘het verschil te maken’, voldoen ze aan de kernwaarden en de competenties. RAAQ dacht met ASR verzekeringen mee en ontwikkelde een selectiedag waarop alle 16 kandidaten tegelijkertijd een assessment ondergingen en bovendien aan het einde van de dag direct de uitslag hoorden. Extra uitdaging was dat iedereen, ook de afgewezenen, een leuke en leerzame ervaring had…..

Bij een uitdagend traineeship past een kwalitatief en inspirerende selectieprocedure. Nadat ASR verzekeringen zelf uit de ruim 200 sollicitanten de laatste 16 kandidaten selecteerde, organiseerden wij, samen met ASR, een laatste selectiedag.

Een dag die zowel leuk, leerzaam als inspirerend is (ook degenen die afgewezen worden hebben een leerzame dag gehad!) en natuurlijk basis biedt om tot het finale oordeel te komen: maximaal zeven kandidaten worden toegelaten tot het traineeship van ASR.

De kandidaten zijn jonge, ambitieuze en HBO-opgeleide mensen. Het programma van de dag dient dan ook bij hen aan te sluiten. Zij doorlopen allemaal dezelfde onderdelen: twee groepsopdrachten (een discussie en een spel), een analytische schrijfopdracht, een creatieve opdracht op de computer via internet, een rollenspel en een persoonlijk gesprek. Middels een logistieke puzzel en dito programma is het gelukt om iedereen tussen 9.00 en 17.30 uur alle onderdelen te laten doorlopen. En welk een energie! Zowel de ASR-assessoren (opgeleid door RAAQ) als de kandidaten kenmerken zich door gedrevenheid, enthousiasme en actie- en prestatiebereidheid!

Om 17.30 uur ging de barbecue aan voor de kandidaten terwijl de assessoren zich opsloten om zich te beraden op de uitslagen. Tijdens een zogeheten ‘vlootschouw’ zijn zes kandidaten gekozen om in september te starten als trainee. Alle kandidaten, ook degenen die niet geschikt zijn bevonden, kregen een persoonlijke terugkoppeling van de dag en ontvingen binnen 10 dagen na de selectiedag een schriftelijke rapportage met daarin niet alleen onze bevindingen, maar ook een ontwikkeladvies.

De reactie van ASR na afloop:

“RAAQ heeft gedurende het voorbereiden op de selectiedag en op de selectiedag zelf laten zien dat we, ASR, de juiste keuze hebben gemaakt. De keuze was in eerste instantie een onzekere door te kiezen voor een klein en onbekend bureau ten opzichte van de grotere spelers die we uitgenodigd hadden voor onze briefing. Hun voorbereidingen waren altijd goed en strak georganiseerd. Wij gaven input, maar de uitwerking lag bij RAAQ. Dit werkte super, de selectiedag is met succes flink veranderd en professioneel opgezet. Ze hebben leuke en hedendaagse opdrachten in de selectiedag verwerkt. ASR en kandidaten waren zeer te spreken over hoe ze de dag hebben ervaren en hoe alles was georganiseerd.”