SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
jul 02

‘Het Karrenwiel’ van Martijn Vroemen

“een team is geen team als er team op staat”

Feit:
Er is ontzettend veel geschreven over samenwerken en er zijn veel modellen beschikbaar om teamwerk in kaart te brengen of te verbeteren. Zoals jullie van ons gewend zijn, werken wij graag met modellen die praktisch toepasbaar zijn. ‘Het Karrenwiel’ ontwikkeld door Martijn Vroemen is zo’n model.

Kern van het model:
Elk team is een groep maar niet elke groep is een team. In het model zijn 6 succesfactoren gedefinieerd die effectief teamwerk en geïnspireerd samenwerken vergroten.

Basismechaniek van het model:
Het model is weergegeven in de vorm van een zogenaamd karrenwiel. Een wiel met spaken. Aan het einde van elke spaak zie je een bol, met daarin een kenmerk van een succesvol team. Elke succesfactor kan meehelpen bij het vormen van een effectief team. Elke succesfactor leidt tot een effect, een resultaat. Elke bol voegt dus iets toe! Wat dat is, staat per succesfactor op de spaak beschreven. Het wiel is rond. Alle succesfactoren hangen met elkaar samen en zijn in evenwicht. Zo niet, dan ontstaat ‘een slag in het wiel’. Er loopt dus iets in de samenwerking niet goed. Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel en een wiel met meer spaken is steviger. Elke team kan eigen succesfactoren toevoegen.

Hoe kun je hier nu praktisch je voordeel mee doen?
Dit model maakt het eenvoudig mogelijk de vinger op de zwakke plek te leggen.  Zo kun je als team eenvoudig het goede gesprek te voeren. Ook zonder begeleiding. Je kunt het gebruiken als evaluatie, maar ook als start bij een nieuw te vormen team. Het helpt goed bij het maken van werkafspraken.

Wil je hier mee aan de slag?
Er zijn meerdere eenvoudige vragenlijsten beschikbaar die je kunnen helpen om je eigen team te evalueren of met elkaar te constateren wat nodig is om tot passende werkafspraken te komen. In de genoemde boeken kun je ze vinden.
Laat elk teamlid via ‘deze bril’ naar het eigen team te kijken. Zo krijg je eenvoudig verschillende inzichten die kunnen helpen aan de juiste knoppen te draaien.

Zou je hier meer van willen weten en meer mee willen oefenen dan is misschien een gerichte training iets voor jou. Houd Martijn Vroemen in de gaten. Hij geeft veel leuke trainingen!

N.B. Uiteraard kun je over dit model, evenals over alle andere modellen die aan de orde komen of zijn geweest heel veel meer vertellen en in details treden dan wij hier nu doen. Ons doel is om op beknopte wijze, raak uitleg te geven aan dit model zodat een ieder er dagelijks zijn/haar voordeel mee kan doen.

Bron:
Werken in teams, Martijn Vroemen
Team op vleugels, Martijn Vroemen
www.teamchange.nl

 

Leave a reply