SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
mei 14

Ik – Wij – Het

Feit:
Het Ik-Wij-Het model is niets nieuws (is gebaseerd op het meten=weten-concept), maar doorontwikkeld door Daniel Offman en Guust Verpaalen tot een meer verdiepend model (gebaseerd op Ken Wilbur The mariage of sense and soul, 2001) waarin juist de samenhang en de integratie de verdieping en de meerwaarde biedt.

Kern van het model:
Alle drie de componenten (ik-wij-het) zijn even belangrijk. Naarmate ze meer overlap vertonen, is er sprake van meer verdieping/groter effect.

Basismechaniek van het model:

Ik: gaat over jou: subjectief, ken jezelf, innerlijk, reflectie, mijn kwaliteiten, gemoedstoestand
Wij: gaat over de interactie: hoe jij en ik met elkaar omgaan, waarden, ethiek, dialoog
Het: gaat over de inhoud: objectief, uiterlijk waarneembaar, onderbouwd met cijfers en wetenschap, monoloog

Alle drie de componenten zijn van belang. Alle drie verdienen ze aandacht. Zowel in voorbereiding, uitvoering en reflectie/ nabeschouwing. Zijn ze in optimale ‘mix’ aanwezig, dan voelt dat als een ‘flow’. De context bepaalt in welke verhouding de componenten op dat moment de aandacht verdienen.

Hoe kun je hier nu praktisch je voordeel mee doen?
In je voorbereiding kun je jezelf af vragen hoe alle drie de componenten aandacht verdienen? Wat zijn je kwaliteiten en mogelijke valkuilen zijn, wat betekent dat voor een gesprek. Wie is je doelgroep, hoe kun je hen betrekken, welke vorm kies je, welke kennis heb je nodig etc.

Tijdens een situatie kan het je helpen in je achterhoofd deze driehoek te ‘projecteren’: als je vastloopt, waar gebeurt dit: in het Ik (zenuwen, faalangst, onzekerheid etc.), in het Het (op wat voor manier vertel je je boodschap) of het Wij (betrek je de ander?). Wanneer je je bewust bent waarom je vastloopt, kun je ook eerder je focus verleggen van bijv. het Ik naar het Wij.

Achteraf kun je je afvragen of je aan de drie componenten de voor die situatie benodigde aandacht hebt gegeven, waarom, en hoe je dit is afgegaan en op welke component minder (wat doe je een volgende keer anders?).

Wil je hier mee oefenen?

 1. Bepaal een situatie waar je goed voor de dag wilt komen (een lastig gesprek, een presentatie, voorzitter van een vergadering etc.)
 2. Bereid je voor op de drie componenten: Wat breng je zelf mee aan kwaliteiten, waar kun je altijd op terug vallen, wat kan je helpen op het moment dat je in een potentiele valkuil stapt? Wie zit(ten) er tegenover je? Wat verwachten zij van jou en/of jouw boodschap? Hoe kun je hen betrekken? Ijs breken, interactief maken? Hoe bouw je je verhaal op, welke structuur kies je, wat wil je (minimaal) bereiken, welke argumenten/onderbouwing heb je?
 3. Reflecteer achteraf:
  1. Hoe verliep dit gesprek/presentatie/vergadering/ …?
  2. Wat wilde je bereiken?
  3. Wat ging er goed?
  4. Wat heb jij gedaan dat dat goed ging?
  5. Wat heb je gezien bij de ander(en)?

 Zou je hier meer van willen weten en meer mee willen oefenen dan is misschien een gerichte training iets voor jou. Informeer eens naar de workshop of training ‘Krachtig communiceren één op één en/of voor of in een groep’ via raaq.nu of info@raaq.nu. Wij gaan daarmee graag met jou aan de slag.

N.B. Uiteraard kun je over dit model, evenals over alle andere modellen die nog aan de orde komen heel veel meer vertellen en in details treden dan wij hier nu doen. Ons doel is om op beknopte wijze, raak uitleg te geven van dit model zodat een ieder er dagelijks zijn/haar voordeel mee kan doen.

Bron:
HET is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap. Daniel Offman & Guust Verpaalen, 2008.

Leave a reply