SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling is een persoonlijke zaak. Positie innemen, je verantwoordelijkheid pakken en daarnaar handelen, vergt van een ieder iets anders. Bijvoorbeeld het bewuster zijn van eigen gedrag en de effecten daarvan op een ander of het verder versterken van je beïnvloedingsvaardigheden. Maar ook meer inzicht hebben in je uiteindelijke (persoonlijke) doelen of je juist bewuster worden en versterken van de eigen authenticiteit. Sommige vragen lenen zich uitstekend voor een groepssetting, terwijl andere beter passen bij bijvoorbeeld coachgesprekken of intensieve observatie plus bijbehorende feedback op de werkvloer.

RAAQ baseert haar aanpak op ieders persoonlijke waarden, drijfveren en motieven. Een collectief ontwikkeltraject wordt voorafgegaan door een zogenaamde 0-meting. Op basis van een (aangepast) assessment wordt bepaald welke onderdelen collectief worden aangeboden en welke individueel. Bijkomend voordeel is dat bovendien na afloop kan worden beoordeeld in hoeverre iemand zich heeft ontwikkeld in de rol en functie ten opzichte van de 0-meting.

Een voorbeeld van (persoonlijk) leiderschap:

Zet starters, trainees en jonge advocaten in hun kracht!
Stimuleer bevlogenheid en voorkom stress en burnout klachten bij medewerkers in de bloei van hun loopbaan.
RAAQ ontwikkelde voor hen een snelkookpan op het vlak van persoonlijke effectiviteit,  authenticiteit, communicatie & beïnvloeding/adviesvaardigheden en het vergroten van inzicht in eigen rol/positie in de organisatie. In 4 maanden begeleiden wij medewerkers tijdens korte rake bezoeken met zelfonderzoek, individuele gesprekken en workshops.  Zo vergroten wij het inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan op anderen, maar ook in wat het werk van hen vraagt, wat ze belemmert, daarbij helpt en wat niet. Aan de hand van praktijkcasuïstiek, feedback en veelvuldige reflectie worden de medewerkers uitgedaagd op zoek te gaan naar wie ze zijn, eigen kwaliteiten, valkuilen, drijfveren.
Een traject wat eigenaarschap, zelfredzaamheid, veerkracht en bevlogenheid vergroot. Een ieder ontwikkelt effectieve copingstrategieën en rust mede zichzelf toe om wendbaar te kunnen meebewegen en aan eigen persoonlijk leiderschap vorm te geven.