SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
nov 05

Leidinggevenden en medewerkers HNW-proof?

Hoe schat je nu in of iemand geschikt is om leiding te geven in de nieuwe werkorganisatie, of om daarin optimaal te functioneren? Hoe weet je of iemand het in zich heeft om benodigde gedragsverandering en ontwikkeling te ondergaan en aan te moedigen bij anderen?  Door middel van een HNW-assessment! 

Het Nieuwe Werken stelt andere eisen aan organisaties. Dat is inmiddels niets nieuws meer.

HNW daagt uit tot andere samenwerkingsverbanden, minder structuur, meer vrijheid. De kern van HNW is het geven van meer regelruimte en bijbehorende verantwoordelijkheden aan je medewerkers. Spreek je vertrouwen naar hen uit en vraag om vertrouwen.  Het inrichten van een ‘flexwerkplek’ en overgaan op mobiele ICT middelen zijn ook belangrijk. Het helpt te bereiken waar het werkelijk om gaat: veranderen van vaardigheden, gedrag en mentaliteit om effectief, creatief en succesvol te zijn. Dit geldt vooral voor de leidinggevenden, want zij zijn de trekkers van de verandering, de ambassadeurs van de vernieuwing.
Maar het geldt evengoed voor de medewerkers.

Hoe schat je nu in of iemand geschikt is om leiding te geven in de nieuwe werkorganisatie, of om daarin optimaal te functioneren? Hoe weet je of iemand het in zich heeft om benodigde gedragsverandering en ontwikkeling te ondergaan en aan te moedigen bij anderen?  Door middel van een HNW-assessment!

Voor het ontwikkelen van een goed assessment is de eerste stap het hebben van inzicht in de belangrijke slaag- & faalfactoren in de specifieke context van HNW. In de praktijk komt een aantal vaardigheden geregeld terug waarop effectiviteit en succes in een HNW-organisatie drijft.

Voor leidinggevenden zijn dat voornamelijk:
– mensgerichtheid, integriteit
– empowerment
– verbinding
– visie, impact
– sensitiviteit
– resultaatgericht
– delegeren, enthousiasmeren en motiveren

Voor medewerkers zijn dat voornamelijk:
– zelfmanagement
– professionaliteit en integriteit
– samenwerken
– resultaatgerichtheid

Aan deze vaardigheden liggen persoonlijkheidsaspecten ten grondslag die in grote mate bepalen in hoeverre bepaalde competenties ontwikkelbaar zijn. Kortom, niet iedereen is per definitie geschikt om in een dergelijke setting te werken, laat staan leiding te geven.  Belangrijke persoonlijkheidsaspecten zijn in dit verband: betrouwbaarheid – je afspraken nakomen, vertrouwen – in anderen en zelf startend vermogen – initiatieven nemen. Ook is het belangrijk om het overzicht te kunnen houden op waar je naar toe wilt en weten wanneer je moet bijsturen om je resultaat te behalen. Daarnaast gaat het hier over zelfinzicht – weten waar je goed in bent en waar je valkuilen liggen en flexibiliteit – je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Als leidinggevende gaat het niet alleen om durven loslaten van je oude gewoontes. Het gaat er vooral om anderen te enthousiasmeren en om een dusdanige verbinding met je medewerkers te creëren , dat ze zich aan jou en de doelen van het bedrijf committeren. Vooraf  goed inzicht hebben in de score op deze persoonlijkheidsaspecten is dus zeer raadzaam!

In samenwerking met de ‘duurzame vennootschap’ Syndesmo, dat onder andere bestaat uit ervaren HNW adviseurs en facilitators,  ontwikkelde Raaq een specifiek assessment voor leidinggeven in een HNW context. Het juist kunnen inschatten van al deze specifieke kenmerken vergt een andere aanpak dan die van standaard assessmentcenters.

Het Nieuwe Werken Assessment van RAAQ (en Syndesmo) onderscheidt zich doordat er naast het meten van concrete vaardigheden voor (leidinggeven aan) HNW, ruim aandacht wordt besteed aan de persoonlijkheid van de kandidaten (als basis voor vaardigheden), zelfreflectie en zelfkennis. Meer weten? Neem contact op met RAAQ of Syndesmo (zie www.raaq.nu of  www.Syndesmo.nl).