SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
aug 22

Professionaliseren van het secretariaat

Waarom een secretariaat professionaliseren en waarom nu?
Zoals binnen veel organisaties merkbaar is, stelt de veranderende markt ook andere eisen aan de ondersteunende diensten zoals een secretariaat. Het werk moet sneller, scherper, alerter en meer gericht op kansen en leads vanuit de markt, professioneler dus. Dat vraagt ook om andere en meer aangescherpte competenties van secretaresses. Zo zien we op veel plekken, mede dankzij technologische ontwikkelingen, de rol van de secretaresse veranderen van de klassieke rol naar een rol als ‘spin in het (informatie)web’.

RAAQ werd gevraagd een professionaliseringstraject op te zetten en te begeleiden voor adviesbureau Twynstra Gudde. Zeer intensief, leuk en boeiend traject met veel betrokken secretaresses die deze ontwikkelmogelijkheid met beide handen aangrepen. De geweldige samenwerking met keyplayers vanuit de organisatie maakt van dit traject een oprechte coproductie! Zo’n 54 secretaresses hebben wij met een enthousiast team van betrokken adviseurs kunnen helpen met het kiezen van de juiste focus om zich de nieuwe competenties en eisen zo snel mogelijk eigen te maken. Voor ons een mooi staaltje van RAAQ aan het werk met talent en voor Twynstra Gudde een professioneel secretariaat!

Nulmeting
Twynstra Gudde heeft een duidelijk beeld van wat op termijn van de secretaresses gevraagd wordt; profielen en bijbehorende eisen zijn helder. De grote vraag is, waar staat een ieder nu en wat heeft een ieder nodig om eventuele ontwikkelactiviteiten te laten aansluiten en zo het geld en de beschikbare tijd goed en effectief te besteden?

RAAQ voerde een intensieve en persoonlijke nulmeting uit. Een nulmeting waarin wij de koppeling tussen coaching, assessment, advies en training optimaal benutten. De veiligheid die de organisatie bood door niet de resultaten van de nulmeting, maar alleen het persoonlijke plan te bespreken met de betreffende leidinggevende creëerde een optimaal leerklimaat.

Anna Bicker Caarten

Reageren? info@raaq.nu

REVIEW van Twynstra Gudde, Wieneke Goedvolk-Westerveld (HR Manager Human Talent):
RAAQ heeft ons geholpen om in heel korte tijd een zogenaamde nulmeting uit te voeren voor alle secretaresses van onze organisatie. Een geweldige uitdaging, zowel voor alle secretaresses als voor ons als HR-afdeling. Maar dankzij  de professionele en kundige begeleiding vanuit RAAQ, is dit traject vlekkeloos verlopen. De ontwikkelassessments hebben de secretaresses geholpen bij het formuleren van hun eigen ontwikkelplannen. Op collectief niveau hebben wij op basis van de terugkoppeling van RAAQ een opleidingsprogramma op maat ontworpen voor de totale  doelgroep. Wij kijken terug op een mooi, geslaagd traject!