SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Professionalisering

Zoals binnen veel organisaties merkbaar is, stelt de veranderende markt ook andere eisen aan de ondersteunende diensten zoals een secretariaat. Het werk moet sneller, scherper, alerter en meer gericht op kansen en leads vanuit de markt, professioneler dus. Dat vraagt ook om andere en meer aangescherpte competenties van secretaresses. Zo zien we op veel plekken, mede dankzij technologische ontwikkelingen, de rol van de secretaresse veranderen van de klassieke rol naar een rol als ‘spin in het (informatie)web’.

Een professionaliseringstraject is een intensief, leuk en boeiend traject met veel betrokken partijen: natuurlijk de secretaresses, maar ook degene voor wie zij werken en HR en/of (kantoor)directie.  De samenwerking met alle keyplayers vanuit een organisatie maakt van dit traject een oprechte coproductie!

De aanpak van RAAQ is er dan ook op gericht om alle betrokken partijen aan te laten haken. Dat begint al met het opstellen van het juiste profiel: wanneer doet het secretariaat het goed! Dat raakt immers alle betrokkenen. Met behulp van een ontwikkelgericht assessment worden individuele ontwikkelbehoeften duidelijk en heeft de organisatie handvatten om gerichte opleiding en ontwikkelactiviteiten in te zetten. Hiermee vergoten we niet alleen de individuele effectiviteit, maar zeker ook de teameffectiviteit.

Het succes van een dergelijk traject valt of staat met onderling vertrouwen en een veilig leerklimaat. Voor RAAQ zijn dat belangrijke uitgangspunten waarop actief gestuurd wordt.