SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Profielscan

Een profielscan is kort en bondig. Gebaseerd op diverse vragenlijsten, open vragen en een diepgaand interview beschrijft RAAQ in een beknopt verslag de persoonseigenschappen, waarden, drijfveren van een kandidaat en wat iemand nodig heeft snel in het zadel geholpen te worden. Wat is voor iemand belangrijk in werk en wat heeft iemand nodig van leidinggevenden en collega’s om zich goed te voelen in werk en goed te presteren.

Geef diepgang aan het gesprek

Een profielscan zet je in tijdens een selectieproces wanneer er nog minimaal één gesprek gevoerd moet worden. De profielscan geeft ook verdiepingsvragen om tijdens een volgend gesprek nader te onderzoeken. Daarmee is het praktischer en breder inzetbaar dan een ontwikkelassessment of een selectieassessment en geeft het verdieping aan de geijkte sollicitatiegesprekken.

Voorbeelden toepassing profielscan

Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn voor een profielscan:

“Wij hebben nu al een paar keer ervaren dat er toch sprake van een mis-match bleek. Dit willen we voorkomen. We willen graag weten wat iemand drijft en hoe iemand geneigd is zaken aan te pakken”.

“Van onze partners vragen we meer dan alleen een draaiende praktijk. Meer zicht krijgen op drijfveren alvorens we ons zo intensief aan elkaar verbinden, vergroot niet alleen de kans van slagen.”

“Wij geloven wel dat deze persoon het kan, maar in onze werkomgeving zijn bepaalde eigenschappen van belang (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, pro-activiteit). Wij willen graag meer weten over zijn/haar persoonlijkheid om een inschatting te kunnen maken ten opzichte van kritische succes- en faalfactoren die bij ons op kantoor gelden.”

“Wij hebben nu twee gesprekken gevoerd en voelen een ‘klik’, maar voor we een driejarig stagecontract aangaan willen we meer zich hebben op diens kritisch redeneervermogen en samenwerkingsvaardigheden.”

Assessment bij RAAQ

De assessmentcenters van RAAQ zijn vernieuwend, diepgaand en persoonlijk. Dit maakt de onderzoeken voor betrokkenen, hoe intensief ook, plezierig en effectief. Met achtergrond in de psychologie combineert RAAQ in haar aanpak methoden en technieken vanuit de assessment-, coaching-, training- en adviespraktijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de individuele ontwikkeling direct te versnellen. De aanpak van RAAQ doet een nadrukkelijk beroep op eigen verantwoordelijkheid en reflectie van de betrokkene waardoor hij/zij al tijdens het onderzoek in beweging komt en de eigen ontwikkeling versnelt. Na een assessment bij RAAQ is de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling gezet.

Benieuwd naar wat RAAQ voor jou kan betekenen?