SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Raak ontwikkelen
dec 29

Raak ontwikkelen

Kent u ze ook? Deelnemers die niet thuishoren in bepaalde modules van een leiderschapsontwikkeltraject of training omdat ze reeds over betreffende vaardigheden beschikken?  Leiderschapsontwikkeltrajecten worden veelal ingericht vanuit de veronderstelling dat voor elke manager dezelfde thema’s, dilemma’s of vaardigheden een rol spelen.  Een dergelijk traject wordt uitgespreid over een jaar met grotendeels collectieve (vaak meerdaagse) modules. Tussentijds vindt er intervisie plaats en eventueel een paar individuele coachgesprekken.

Maar, net als alles wat met individuele ontwikkeling te maken heeft, is ook leiderschapsontwikkeling een persoonlijke zaak. Positie innemen, je verantwoordelijkheid pakken en daarnaar handelen, vergt van een ieder iets anders. Voor de één betekent dit bewuster zijn van eigen gedrag en de effecten daarvan op een ander of juist het verder versterken van beïnvloedingsvaardigheden. Voor een ander betekent het meer inzicht in uiteindelijke (persoonlijke) doelen of juist het bewuster worden en versterken van de eigen authenticiteit. Voor de eerste betreft het leervragen die uitstekend in een groepssetting kunnen worden aangepakt, terwijl de ander duidelijk meer heeft aan diverse coachgesprekken of intensieve observatie met bijbehorende feedback op de werkvloer.

Zeker in een tijd waar voor opdrachtgevers budgetten schaars zijn, is het van belang in ontwikkeling de kern te raken.  Het motto van RAAQ is dan ook: “Bied collectief aan waar iedereen baat bij heeft en sluit bij overige activiteiten nauw aan op de individuele leervragen en behoeften”.

Assessmentcenters lenen zich bij uitstek om goed zicht te krijgen op ontwikkelvragen en behoeften. RAAQ richt in dergelijke situaties haar ontwikkelassessments op een specifieke wijze in.  Actieve reflectie op het eigen handelen in perspectief op de rol/positie/functie vooraf, tijdens én achteraf het ontwikkelgerichte onderzoek maakt dat de eigen leervragen duidelijk en inzichtelijk worden. Met behulp van tijd en ruimte voor diepgaande feedback en de mogelijkheid tot experimenteren, wordt de betrokkene zich bewust van effectieve leerstrategiën. Samen met RAAQ stelt betrokkene een eigen ontwikkelplan op waar hij/zij zich aan committeert bij de opdrachtgever. Eigen verantwoordelijkheid en de motivatie hiermee aan de slag te gaan, wordt daarmee geborgd bij de leidinggevende.

Voor de opdrachtgever verzorgt RAAQ een overall rapportage waarin de thema’s benoemd worden die collectief behandeld kunnen worden en welke thema’s individueel beter aansluiting vinden. Afhankelijk van de vraag verzorgt RAAQ dan een bijpassend MD traject of biedt zij handvatten voor een effectieve inrichting daarvan. Het resultaat van deze werkwijze is:

-betrokken en gemotiveerde deelnemers die met de aangeboden ontwikkelactiviteiten ook daadwerkelijk uit de voeten kunnen
-een compacter collectief MD met als consequentie kortere doorlooptijd en lagere (collectieve) kosten
-‘hapklare brokken’ voor individuele leervragen.