SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Training & Workshops

RAAQ biedt met haar trainingen en workshops maatwerk na een gedegen analyse. Methodieken vanuit de assessmentpraktijk zorgen voor een creatieve aanpak en scherpe feedback. Ervaringsleren staat voorop! Wij stimuleren anderen graag tot een creatieve blik, uitdaging en verdieping op het gebied van:

Communicatie en beïnvloeden
Krachtig communiceren
Persoonlijke effectiviteit
Authenticiteit & impact
Samenwerken
Solliciteren
Loopbaankeuze en balans in werk
Leidinggeven
Zelfsturing
Bewustwording van veranderingen, cultuur en ontwikkelingen
Klantgerichtheid

Voor onze trainingen werken wij graag samen met Pansupport. Hiermee realiseren wij:

  • Snelle, resultaatgerichte invulling van de trainingsvraag.
  • Maatwerk en geen vast format.
  • Creatieve inzet van werkvormen.
  • Scherpe analyse en feedback.
  • Klantgerichte specials.
  • Het installeren van een trainingsklimaat dat veiligheid biedt.
  • Een laboratoriumsetting die uitdaagt en intensief met elkaar kunnen werken faciliteert.
  • Hoge waardering van opdrachtgever en deelnemers.