SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
sep 11

Wendbaar in de advocatuur

Meer ruimte voor groei creëren? Prestaties en resultaten verbeteren? Betrokkenheid en werkplezier vergroten?
Het wendbaar blijven in tijden waarin andere vaardigheden en kwaliteiten ook belangrijk worden, vraagt alertheid op (persoonlijk) leiderschap en talentenmanagement. De advocatuur is al jaren in beweging, de eisen die aan advocaten worden gesteld zijn veelzijdig. Naast de hoge druk om juridische kennis en kunde te ontplooien en op peil te houden, wordt de roep om persoonlijke ontwikkeling om je staande te houden in een continu veranderende context steeds groter. Zelfkennis van eigen sterkten/zwakten, mogelijkheden en belemmeringen biedt ruimte voor groei, meer betrokkenheid en dus voor betere resultaten, prestaties en werktevredenheid.

RAAQ voegt waarde toe door:
1. advocaten/stagiaires te begeleiden bij het creëren van overzicht als dat er even niet is, als onduidelijk is wat iemand drijft, als de beschikbare tijd in verkeerde dingen gaat zitten, als bepaalde werkrelaties moeilijk verlopen, als …..
2. secretaresses te begeleiden
3. kantoren/maatschappen te begeleiden wanneer de samenwerking effectiever kan of advocaten te begeleiden in het voeren van ontwikkelgesprekken of selectiegesprekken
4. bij nieuw potentieel treffend inzichtelijk maken wat iemand nodig heeft om goed te functioneren.

Meer informatie: info@raaq.nu

Leave a reply