SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Wendbaarheid

Veranderkracht, veranderbereidheid, wendbaar zijn, agile werken, scrummen, squads en tribes, zelfsturende multidisciplinaire teams et cetera. Mooie woorden, maar is het ‘nieuw’? Wellicht zijn het nieuwe woorden voor wat we al jaren weten: Wat maakt je pro-actief en wat heb je nodig om pro-actief te kunnen zijn? Ken jezelf, waar ben je goed in, wat zijn je valkuilen, met wie werk je complementair. Hoe benut je je sterktes, met wie versterk je de sterktes en waar ben je alert op? Wat maakt je wendbaar? Hoe houd je je staande in een (verwaarloosde) organisatie? Welke kwaliteiten zet je in om leiding te geven aan verandering? Wat heb je nodig om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen ‘van buiten af’, of juist persoonlijke veranderingen ‘van binnen uit’?

RAAQ werkt al jaren aan het vergroten van dit persoonlijk bewustzijn. Om veranderingen een stap voor te kunnen zijn, om veranderingen op te vangen.  Om het verschil te kunnen maken, om te leren om goed voor jezelf te zorgen en daarmee ook voor je omgeving, in een effectieve balans. Het is als het aannemen van een stevige houding: voeten op heupbreedte, knieën van het slot, soepel in de heupen en kin iets omhoog: ontspannen met focus, je hebt het overzicht, je kunt tegen een stootje, een onverwachte hobbel. En, nog beter, je ziet de wending aan komen. Je beweegt mee met dat wat komt, kunt een benodigde wijziging aanvaarden, maar ziet ook hoe jij situaties kunt beïnvloeden. Je houdt het doel voor ogen.

Agile werken is niets anders: flexibel meebewegen op de stromen waar je minder invloed op hebt. Daarmee zou het een duurzame verandering zijn, je bent immers in staat ook toekomstige veranderingen het hoofd te bieden. Open staan voor feedback, nieuwsgierig zijn in wat er om je heen gebeurt en anderen voor je winnen draagt daartoe bij. En of je dat in een squad, tribe of multidisciplinair team doet, vraagt nog steeds het h(er)kennen van jezelf in het perspectief van jouw omgeving.

Meer weten, doorpraten of een afspraak maken? www.raaq.nu