SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN
Blog
okt 27

“Zelfevalueren” niet meer alleen omdat het moet

Dat voor effectief toezicht houden en daadkrachtig besturen een jaarlijkse (gestructureerde) zelfevaluatie van grote toegevoegde waarde is, is geen nieuws meer. Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen moeten, maar vooral ook wíllen steeds meer het eigen functioneren onder de loep nemen. Men ervaart dat een goede evaluatie bijdraagt aan verbetering van de eigen professionaliteit.
Een zelfevaluatie vraagt nadenken en reflecteren op het eigen functioneren van de Raad van Toezicht (RvT) als collectief, maar ook op ieders eigen individuele rol daarbinnen. Evalueren is naast reflectie op het verleden, ook vooruitkijken en bepalen van wat hetgeen besproken is, betekent voor de toekomst. Daarom is het effectief gebleken ná een terugblik/reflectie aandacht te besteden aan een vooruitblik.

Maar hoe wordt voorkomen dat de zelfevaluatie niet alleen een verplicht nummer wordt? Of dat er van alles wordt besproken zonder de kern te raken? Of dat er te weinig aangesloten wordt bij de doelgroep en dat zaken persoonlijker worden gemaakt dan nodig?

RAAQ hanteert voor zelfevaluaties, maar ook evaluaties in het algemeen, een doelgerichte en pragmatische insteek. Zakelijk, maar met ruimte voor persoonlijke diepgang waar nodig. Bekijk onze mogelijkheden in één blik (klik hieronder) of bel voor meer informatie!

Zelfevaluatie

 

Leave a reply